Trang chủ  Giới thiệu  Liên hệ  Hỏi đáp  Góp ý
GIỚI THIỆU CHI CỤC
   Giới thiệu
   Sơ đồ cơ cấu tổ chức
   Liên hệ
 
 HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
 

 Hoạt động về Tiêu chuẩn Chất lượng

 Văn bản QPPL về Tiêu chuẩn Chất lượng

 

 Hoạt động về Đo lường

 Văn bản QPPL về Đo lường

   TBT
   Giải thưởng CLQG
 GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP
   Doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng
   Doanh nghiệp/Công bố Tiêu chuẩn Chất lượng
 DANH MỤC TIÊU CHUẨN
   Tiêu chuẩn cơ sở
   Tiêu chuẩn Quốc gia
 
 
Dat mua tieu chuan

Error: Invalid Article ID.

Số truy cập: 55963

THÀNH VIÊN

Username:
Password:
Ghi nhớ tôi
[Đăng ký]

 Xử lý 32.474 vụ vi phạm về sở hữu trí tuệ - 01/04/2015 

 Hà Nội tịch thu, tiêu hủy hơn 7 tấn mỹ phẩm đã quá hạn sử dụng - 01/04/2015 

 Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia - 30/03/2015 

 Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật - 30/03/2015 

 Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn - 30/03/2015 


TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

TRUNG TÂM THÔNG TIN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Trang chủLiên hệ

© 2006 - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Nam 
Địa chỉ: Đường Ngô Quyền - Phường Quang Trung - Thị xã Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam